Please enjoy this sneak peek into the album with these singles...